Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

 Bên cạnh việc dựa vào năng lực lãnh đạo và quản lý của người đứng đầu, các doanh nghiệp còn có các công cụ quản trị để hỗ trợ và giúp quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn. Cùng với MBP, OGSM, KPIs, BSC,… MBO cũng là một công cụ quản trị hữu hiệu được nhiều doanh nghiệp tin tưởng áp dụng.

1. MBO là gì?

MBO là viết tắt của "Management by Objectives", nghĩa là "Quản trị theo mục tiêu". Đây là phương pháp quản trị tập trung vào việc xác định và đạt được các mục tiêu cụ thể. Trong phương pháp này, ban lãnh đạo và nhân viên cùng nhau thảo luận và thống nhất các mục tiêu cần đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, họ sẽ cùng nhau theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu.

2. Các thành phần chính của phương pháp MBO.

  • Thiết lập mục tiêu: Đặt ra mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thể đạt được cho từng cá nhân hoặc nhóm làm việc.
  • Xác định chỉ số đo lường: Định rõ các chỉ số đo lường để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu.
  • Lập kế hoạch hành động: Xác định các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra.
  • Theo dõi và đánh giá: Theo dõi quá trình đạt được mục tiêu và đánh giá kết quả .

3. Lợi ích của phương pháp MBO đối với doanh nghiệp.

MBO sử dụng quản lý quy trình theo cách giúp các doanh nghiệp đạt được nhiều lợi ích, bao gồm:

- Thúc đẩy việc lập kế hoạch: Thực hiện công tác quản lý theo phương pháp MBO sẽ giúp doanh nghiệp của mình xác định chính xác mục tiêu và phát triển đúng hướng. Hơn nữa, các mục tiêu quản lý thúc đẩy các nhà quản lý quan tâm đến kết quả hơn cách làm việc như thế nào.

- Nâng cao tính cộng tác: MBO giúp các doanh nghiệp xác định điều hướng mục tiêu cá nhân sang các mục tiêu chung. Để tạo và xác thực các mục hiệu ứng, mỗi cá nhân phải có vai trò nhất định trong một tổ chức. Từ đó, các công ty có thể dễ dàng kết nối các phòng ban khác nhau để nâng cao sự hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đánh giá cùng kiểm định công bằng: Quản trị theo MBO giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu suất của từng nhân viên dựa trên định hướng công việc. MBO cũng cho phép các công ty đánh giá công bằng nhân viên dựa trên kết quả khách quan và thực tế.

- Nâng cao nhân sự: Quản lý theo mục tiêu thúc đẩy quản lý và phát triển nhân sự tự học hỏi. Khi sử dụng cách tiếp cận này, các nhà quản lý sẽ học được nhiều kinh nghiệm từ đó tư duy cũng sẽ thay đổi theo. Do đó, quyền kiểm soát, điều hành sẽ được nâng cao.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ được khái niệm MBO là gì, lợi ích khi áp dụng MBO cho doanh nghiệp. Chúc bạn sẽ tìm ra được phương pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét