Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

 "BSC là một hệ thống quản lý được phát triển để giúp một tổ chức thiết lập, theo dõi và thực hiện chiến lược kinh doanh". BSC nắm giữ vai trò quan trọng trong quản trị chiến lược doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu cụ thể về vai trò của chúng nhé! 

1. BSC là một hệ thống quản lý 

Hiểu đơn giản về BSC, nó là mộ hệ thống quản lý chiến lược. Nghĩa là BSC giúp doanh nghiệp chuyển chiến lược thành các mục tiêu và hành động cụ thể. 

Mặt khác, BSC giúp doanh nghiệp giám sát, thiết lập và theo dõi các chiến lược của mình. Cũng như, loại bỏ những thứ thừa thãi, sắp xếp công việc theo mục tiêu chung. 

2. BSC là mộ hệ thống đo lường

Vai trò thứ hai của BSC là thước đo nguồn lực, hoạt động đang triển khai đến đâu và năng suất, hiệu quả công việc thế nào. BSC cũng là một công cụ đo lường, đánh giá quy trình thực tế với chiến lược đề ra. Tóm lại, BSC cho phép doanh nghiệp nhìn thấy tương lại và viễn cảnh của chiến lược. 

Qua đó, doanh nghiệp xác định được liệu kết quả có đạt được như mục tiêu đã đề ra hay không. Cùng với KPI, BSC là công cụ giúp biến chiến lược của doanh nghiệp thành thật. 

3. BSC là một công cụ trao đổi thông tin

BSC là công cụ giúp trao đổi thông tin. Nó giúp mọi người hiểu rõ hơn về chiến thuật, hoạt động cụ thể đang diễn ra. Từ đó, BSC hỗ trợ nhân viên định vị được thương hiệu và vai trò của mình trong doanh nghiệp đó. 

Nhìn chung, BSC là một hệ thống quản lý, một hệ thống đo lường và một công cụ trao đổi thông tin. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét