Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Lương 3P là phương pháp tính toán tiền phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu chính xác cách trả lương cho nhân viên. Họ thường đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để trả lương cho nhân viên chính xác nhất? Bài viết dưới đây của Blognhansu sẽ giúp ta hiểu được lương 3P là gì và cách xây dựng lương 3P hiệu quả.

1. Vậy lương 3P là gì?

Lương 3P là hệ thống đánh giá lương thưởng được xây dựng cho cấu phần thu nhập cá nhân, dựa trên 3 yếu tố chính:

1.1 Pay for Position (P1): Trả lương theo vị trí công việc.

Với yếu tố đầu tiên này thì doanh nghiệp sẽ phải chi ra một số tiền hàng tháng để trả lương P1 tương ứng cho từng vị trí công việc của nhân sự, đồng thời tìm hiểu về mặt bằng trả lương để thiết lập quy chế tiền lương rõ ràng và phù hợp với người lao động. 

1.2 Pay for Person (P2): Trả lương theo năng lực cá nhân

P2 được cho là khó xác định và quan trọng nhất trong phương pháp lương 3P. Nó được trả lương theo năng lực thực tế của người lao động. Doanh nghiệp sẽ dựa vào kết quả đánh giá năng lực để xác định số tiền và mức hậu đãi tương ứng.

Các tiêu chí xác định trả lương theo năng lực cá nhân bao gồm:

+ Năng lực chuyên môn: Gồm các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với từng chức danh công việc cụ thể với từng năng lực.

+ Năng lực cốt lõi: Người phụ trách chức danh phải có các khả năng tối nhất cần có.

+ Năng lực vai trò: là khả năng tối thiểu cần có trong mỗi vị trí công việc.

1.3 Pay for Performance (P3): Trả lương theo hiệu quả công việc

Đây là hình thức trả lương cho các kết quả có được của nhân sự, là cách mà doanh nghiệp trả lương cho khi hiệu suất và kết quả làm việc của họ ở mức tốt, đạt được các tiêu chí đã đặt ra và mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

Thực hiện qua quy trình : 

Giao mục tiêu công việc => Đánh giá mức độ công việc (hoàn thành hay không hoàn thành) => Khuyến khích thưởng => Phát triển cá nhân => Phát triển tổ chức

Các hình thức trả lương gồm:

+ Cá nhân: tiền thưởng, hoa hồng chiết khấu, lương theo sản phẩm, tăng lương

+ Tổ chức (nhóm, bộ phận): thưởng nóng hoặc thưởng thành tích nhóm, bộ phận hay chia sẻ những lợi ích đã đạt được.

+ Toàn doanh nghiệp: thưởng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu hay chia sẻ lợi nhuận doanh nghiệp.

Công thức tính tiền lương nhân viên nhận được trong tháng là P=P1+P2+P3. Số tiền lương nhân viên nhận được mỗi tháng nhiều hay ít phụ thuộc vào P2 và P3. P1 chỉ là tiền lương cơ bản cố định dành cho một người lao động.

2. Các bước xây dựng lương 3P hiệu quả và chính xác

2.1 Bước 1: Xác định và chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chức năng và mô tả công việc

Đây là bước quan trọng nhất trong tiến trình. Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu chiến lược và kiểm tra lại cơ cấu bao gồm: Phân chia cấp bậc, hệ thống chức danh, chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban. Điều này là cần thiết bởi nếu cơ cấu bị chồng chéo lên nhau thì sẽ dẫn đến việc lương 3P không công bằng và minh bạch.

Ngoài ra, nhà quản lý cần chủ động thiết kế lại bản mô tả công việc như lương- thưởng, chế độ đãi ngộ cho từng vị trí, chức vụ.

2.2 Bước 2: Xây dựng khung đánh giá năng lực cá nhân

Với bước này ta cần phải tính toán một cách chỉn chu và chính xác nhất. Cần xây dựng khung đánh giá về năng lực cá nhân như sau:

+ Thiết kế chi tiết về từ điển năng lực

+ Xây dựng khung năng lực thích hợp cho từng vị trí với mức lương tương ứng. Xác định đúng chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho vị trí đó.

+ Đánh giá năng lực cá nhân chuẩn dựa theo khung năng lực: ban hành đầy đủ các quy định, các cơ chế đánh giá năng lực và thăng chức, tăng lương.

Với cách xây dựng khung năng lực cá nhân: Nó sẽ cho ta thấy được khung này cao hay thấp, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí năng lực của mỗi vị trí cá nhân như kỹ năng, thái độ, năng lực kiến thức, ...

2.3 Bước 3: Áp dụng phương pháp KPI và đánh giá kết quả công việc

Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống khung lương P3 như sau: 

+ Đặt ra chiến lược cụ thể

+ Phân bổ và thiết lập KPI cho từng bộ phận

+ Lập công thúc tính tiền thưởng dựa trên KPI

+ Xây dựng rõ ràng quy chế đánh giá kết quả

2.4 Bước 4: Xây dựng hệ thống lương, quy chế lương

Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống như sau:

+ Lên kế hoạch và xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá về giá trị công việc

+ Thiết lập hệ thống về khung và bậc lương 

+ Xây dựng hoàn chỉnh quy chế lương thưởng

2.5 Triển khai, kiểm soát và điều chỉnh

Đây là bước cuối cùng và cần đảm bảo hai yếu tố:

+ Minh bạch và rõ ràng trong quá trình nói chuyện, truyền đạt với nhân sự

+ Chính xác và chỉn cho trong quá trình đánh giá cũng như tính lương cho nhân sự

Lời kết: Bài viết trên đã cho ta thấy được lương 3P là gì và các quy trình triển khai. Mong rằng bạn sẽ hiểu và áp dụng đúng cách trong doanh nghiệp để đảm bảo đúng quyền lợi của người lao động nhé.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét