Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Mô hình ASK là mô hình tiêu chuẩn thường được sử dụng trong doanh nghiệp. Ngoài việc hiểu rõ định nghĩa của nó thì chúng ta cần hiểu thêm về các áp dụng mô hình đó trong nhân sự.

1. Xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc và tuyển dụng nhân sự

Sàng lọc ứng viên là quá trình xem xét hồ sơ xin việc được gửi đến. Mục đích của việc sàng lọc là chắt lọc đủ số lượng CV tiềm năng và phù hợp với nhiệm vụ của doanh nghiệp đặt ra trong số hàng trăm hàng nghìn hồ sơ gửi về. Sàng lọc ứng viên giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm được chi phí, thời gian tuyển dụng. 

2. Xây dựng khung đánh giá nhân sự nội bộ

  • Năng lực theo vai trò: Tổng hợp theo các năng lực thực tiễn như năng lực tư duy chiến lược, năng lực quản lý bản thân, năng lực lãnh đạo,…
  • Năng lực cốt lõi như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề, kỹ năng hùng biện, kỹ năng về ngôn ngữ,…
  • Khung năng lực chuyên môn gắn với lĩnh vực cụ thể, với vị trí cụ thể của từng nhân sự. Ví dụ như kỹ năng bán hàng, kỹ năng truyền thông, kỹ năng lập trình, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng thiết kế,…
  • Năng lực hành vi được định nghĩa dưới dạng hành vi, mục đích là đảm bảo khả năng ứng dụng và mức độ thuần thục. Nhà quản lý có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như công cụ DISC, MBTI, ...

3. Định hướng và phát triển nhân sự

Mô hình ASK cũng được áp dụng để định hướng và phát triển nhân sự.

  • Thứ nhất là có chiến lược đào tạo rõ ràng và chuyên nghiệp.
  • Thứ hai là phát triển nhà quản lý thành cố vấn chuyên môn cho nhân viên.
  • Thứ ba là chú trọng các kỹ năng mềm. Bạn có biết, kỹ năng mềm chính là sợi dây liên kết giữa con người với con người và hiệu suất công việc. Các kỹ năng đó được coi là “chìa khóa” giúp thắt chặt tinh thần đoàn kết và làm tăng khả năng giám sát hoạt động của nhân sự.

Bài viết trên đã cho chúng ta hiểu được cách áp dụng mô hình ASK như thế nào trong doanh nghiệp. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét